Acte necesare pentru submasura 6.1

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri:

SCOPUL investițiilor chemistry lab reports sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

OBIECTIVE:

· Creşterea numărului de tineri fermieri care încep essey writer pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;
· Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
· Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.
· Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.

BENEFICIARII:

· Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole
· Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Euro:
· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016

– 75 de puncte pentru perioada 28.04 – 31.05.2016

– 65 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016

– 55 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016

– 45 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016

– 35 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016

– 25 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

Puteți descărca aici propunerea modelului consultativ de contract prestări servicii profesionale de specialitate.

Clarificări privind unele aspecte precizate în Ghidul Solicitantului aferent sM6.1

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

În ceea ce privește accesarea fondurilor disponibile prin submăsura 6.1, conform mențiunilor din Ghidul Solicitantului aferent submăsurii 6.1, coroborate cu prevederile Ghidului Solicitantului-V06, aferent Măsurii 112, „doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Nr. crt. Denumire document Emitent Mentiuni Model atasament Depus
01 Ghidul Solicitantului pentru sM 6.1 – aprilie 2016
02 Anexa 1 – Cererea de Finantare sM 6.1 Mai
03 Anexa 2 – Plan de Afaceri sM 6.1
04 Anexa 3 – Contract de Finantare sM 6.1
05 Anexa 4 – Lista UAT din zone cu constrângeri semnificative
06 Anexa 4 – Lista UAT din zonele montane
07 Anexa 4 – Lista UAT din zone cu constrângeri specifice
08 Anexa 5 – Fisa Submasurii 6.1
09 Anexa 6 – Sinteza studiului privind zonarea potentialului agricol 2016
10 Anexa 7 – Legislație
11 ANEXA 8 – Codul de bune practici agricole
12 ANEXA 9 – OUG nr.3 2015 pentru aprobarea schemelor de plati 2015 – 2020
13 ANEXA 10 – areale Subprogramul Tematic Pomicol 6.1
14 ANEXA 11 – ORDIN nr 397-2003
15 ANEXA 12 ORDIN nr 247-2012
16 ANEXA 13 Lista Asociațiilor crescătorilor de animale acreditate de ANZ
17 ANEXA 14 – Lista_rase_autohtone_(indigene)
18 ANEXA 16 – Instructiuni privind evitarea crearii de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014-2020
19 E 1 2 Fisa de evaluare generala sM 6.1